Wednesday, June 6, 2012

Quran

Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan (menjadi dakwat ),dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu,nescaya tidak akan habis
Kalimah-kalimah Allah itu ditulis.Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
-Surah Luqman 31:27

No comments:

Post a Comment