Wednesday, June 6, 2012

Quran

Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman yang baik (ikhlas), akan digandakan balasannya (dengan berganda-ganda banyaknya), dan mereka pula akan peroleh pahala yang mulia.
-Surah Al Hadid 57:18

Quran

Dan di antara tanda-tanda keagunan Allah, Dia menciptakan untuk kamu, pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu mendapat ketenagan hidup dengannya dan menjadikan cinta, kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
-Surah Ar-Ruum 30:21

Hadis

Rasullah s.a.w bersabda: Tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. makan daripada usaha tangan beliau sendiri.
-Muslim

Hadis

Rasullah s.a.w bersabda: Sesiapa menahan kemarahannya dan dapat melaksannnkannya, nescaya Allah akan memanggilnya di hadapan manusia ramai dan menyuruhnya memilih di antara bidadari yang dikehendakinya.
-Ibnu Abid-Dunya, Abu Daud dan At-Tirmizi

Hadis

Rasullah s.a.w bersabda Sembahyang yang lima, begitu pula sembahyang Jumaat ke Jumaat berikutnya, dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi antara semuanya, selama tidak dibuat dosa-dosa besar.
-Muslim

Quran

Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan (menjadi dakwat ),dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu,nescaya tidak akan habis
Kalimah-kalimah Allah itu ditulis.Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
-Surah Luqman 31:27

HADIS

Bahawa seorang lelaki datang menemui Nabi S.A.W berkata "Sesungguhnya saudaraku telah mengalami sakit perut(memulas)". Maka Rasulullah S.A.W bersabda, " Berilah dia minum madu".
Bukhari, Muslim, Tirmizi,Ahmad