Wednesday, June 6, 2012

Hadis

Rasullah s.a.w bersabda: Sesiapa menahan kemarahannya dan dapat melaksannnkannya, nescaya Allah akan memanggilnya di hadapan manusia ramai dan menyuruhnya memilih di antara bidadari yang dikehendakinya.
-Ibnu Abid-Dunya, Abu Daud dan At-Tirmizi

No comments:

Post a Comment