Friday, June 8, 2012

Qur'an

Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku  kasar terhadapnya. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik.
-Surah Adh-Dhuha 93:9-10

Qur'an

Berlumba-lumbalah kamu (mengerjakan amal-amal yang baik) untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu, dan mendapat Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi...
-Surah Al-Hadiid 57:21

Hadis

Rasullah s.a.w. bersabda: Siapa yang Allah kehendaki memperoleh kebaikan, maka Dia akan manjadikan orang itu faham (pandai, mahir, mendalam) dalam perkara Agama (Islam).
                                                                                                                 -Al-Bukhari dan Muslim

Hadis

Rasullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang peramah dan manis muka.
                                                                                                               -Al-Baihaqi dan Al-Syirazi

Qur'an

(Tetapi kekalnya Al-Qur'an itu) hanyalah sebagai rahmat daripada Tuhanmu; sesungguhnya limpah kurniaNya kepadamu (wahai Muhammad) amatlah besar.
                                                                                                                               -Surah Al-Israa' 17:87

Hadis

Rasullah s.a.w. bersabda: Orang yang berusaha untuk membantu para janda dan orang miskin, diibaratkan sebagai orang yang berperang di jalan Allah, orang yang bangun sembahyang sepanjang malam dan seperti orang yang berpuasa  tanpa henti.
                                                                                                                                      -Muslim

Hadis

Rasullah s.a.w. bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalannya melainkan daripada tiga sumber, iaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan anak soleh yang berdoa untuknya.
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                -Muslim

Hadis

Rasullah s.a.w. bersabda: Janganlah kamu saling membenci, mendengki dan menyindir; jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara.
                                                                                                                                           -Muslim

Quran

Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan  (memberi nafkah) sebahagian daripada harta mereka...
                                                                                                                              -Surah An-Nisaa' 4:34

Hadis

Rasullah s.a.w. bersabda: Sesiapa yang berwudhu' dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya, sehingga dari bawah kukunya juga.
                                                                                                                                       -Muslim