Friday, June 8, 2012

Hadis

Rasullah s.a.w. bersabda: Siapa yang Allah kehendaki memperoleh kebaikan, maka Dia akan manjadikan orang itu faham (pandai, mahir, mendalam) dalam perkara Agama (Islam).
                                                                                                                 -Al-Bukhari dan Muslim

No comments:

Post a Comment