Friday, June 8, 2012

Quran

Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan  (memberi nafkah) sebahagian daripada harta mereka...
                                                                                                                              -Surah An-Nisaa' 4:34

No comments:

Post a Comment