Friday, June 8, 2012

Qur'an

(Tetapi kekalnya Al-Qur'an itu) hanyalah sebagai rahmat daripada Tuhanmu; sesungguhnya limpah kurniaNya kepadamu (wahai Muhammad) amatlah besar.
                                                                                                                               -Surah Al-Israa' 17:87

No comments:

Post a Comment