Sunday, February 3, 2013

CDC Hai-O Marketing..Tembusi Pasaran Dunia

Suntikan semangat CDC Hai-O Marketing Cdm Samiah Parman telah melahirkan 50 cdm dan 7 cdm adalah dikalangan rakan sekolah tempat bertugas..
 

Bangsa cina ,melayu, arab, satu matlamat satu tujuan ..Dsm Mahmood Muhi ambil aura untuk merintis jalan menjadi pelupur dan orang pertama negara arab membawa nama Hai-O Marketing ke Iraq..

No comments:

Post a Comment