Thursday, August 15, 2013

21th Annivesary Hai-O Marketing " Bridging People Across Boundaries"

 
Tema 'Bridging People Across Boundaries' membawa maksud Hai-O Marketing sentiasa menyediakan platform yang kukuh untuk kita semua membina kerjaya tanpa mengira usia, latar belakang, tahap pendidikan, kebudayaan ataupun kewarganegaraan.Asalkan anda bertekad and berniaga secara beretika, puncak kejayaan Hai-O sentiasa bersedia untuk anda! Bersama dengan Hai-O, masa depan cerah menanti anda! Hai-O, My Choice For Life!
 

No comments:

Post a Comment