Sunday, May 13, 2012

KONVESIONAL VS MULTILEVEL NETWORKING

1.  Perniagaan Konvesional..MODAL Sederhana, Tinggi @Sangat Tinggi..Perniagaan MULTILEVEL NETWORKING..Rendah@Tiada..

2. Perniagaan Konvesional  tinggi@agak tinggi..RISIKO..Perniagaan MULTILEVEL NETWORKING tiada risiko

3.Perniagaan Konvesional agak lambat, lambat..PULANGAN..Perniagaan MULTILEVEL NETWORKING Cepat/ Segera

4.Perniagaan Konvesional bergantung kepada ekonomi....PERNIAGAAN....Perniagaan MULTILEVEL NETWORKING kalis gawat, kalis inflasi

5.Perniagaan Konvesional Lokasi...terhad..KAWASAN..Perniagaan MULTILEVEL NETWORKING tiada sempadan..

6.Perniagaan Konvesional  terkongkong dengan limit...MASA..Perniagaan MULTILEVEL NETWORKING Fleksibel

7.Perniagaan Konvesional..tiada kerja, tiada pendapatan.. PENDAPATAN..Perniagaan MULTILEVEL NETWORKING..kuasa gandaan

8.Perniagaan Konvesional ..perlukan modal tambahan..CAWANGAN..Perniagaan MULTILEVEL NETWORKING..tiada modal tambahan

9. Perniagaan Konvesional ..perlu sepenuh perhatian..OPERASI... perniagaan multilevel networking..kerjasama rangkaian


No comments:

Post a Comment