Tuesday, May 22, 2012

MLM INDUSTRI MENIPU ORANG....


SISTEM JUALAN LANGSUNG: definisi UMUM

              Di peringkat global, secara Umumnya bentuk perniagaan pretensi terus dirujuk sebagai:

              "... Adalah penjualan produk dan perkhidmatan pengguna, orang yang perlu
              orang, jauh dari lokasi jualan runcit yang tetap. Produk ini
              dan perkhidmatan dipasarkan kepada pelanggan oleh bebas
              jurujual. Bergantung kepada syarikat, jurujual
              boleh dipanggil pengedar, wakil, perunding atau
              pelbagai gelaran lain. Produk yang dijual primarly melalui di-
              demonstrasi produk rumah, pihak-pihak, dan satu-satu
              menjual ".

Atau pun menurut WFDSA, Jualan langsung "... digambarkan sebagai pemasaran produk dan perkhidmatan secara langsung kepada pengguna dalam situasi bersua muka, secara amnya di kediaman mereka daripada orang lain, di tempat kerja dan tempat-tempat lain jauh dari lokasi runcit kekal. Jualan langsung biasanya berlaku melalui penerangan atau demonstrasi peribadi oleh jurujual langsung bebas ". Mengikut definisi di atas, bentuk perniagaan jualan langsung mengandungi tiga komponen Asas iaitu : 

PERTAMA, proses penjualan Sesuatu produk (barangan) atau perkhidmatan (perkhidmatan);

KEDUA, dipasarkan secara Seorang kepada Seorang yang lain secara terus. Pemasaran produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah syarikat pretensi terus dilakukan oleh Seorang jurujual bebas. Mengikut kepada bentuk perniagaan, seseorang jurujual bebas akan dilantik setelah membuat pendaftaran sebagai ahli kepada syarikat tersebut dan terikat kepada Garis Tutorial mengenai Peraturan-Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan sama ada kepada syarikat atau pun kepada pihak Kerajaan atau pemerintah. Seseorang jurujual bebas yang dilantik dikenali sama ada sebagai pengedar bebas, wakil pretensi, perunding (rundingcara), atau beberapa Istilah lain. Kategori terbahagi kepada dua iaitu pertama, sebagai kerjaya tetap sepenuh masa dan kedua, sebagai kerjaya sambilan (separuh masa). Dalam konteks ini sama ada berkerjaya sepenuh masa atau sambilan, Istilah yang lebih Tepat bagi kerjaya dalam bidang ini ialah Usahawan Multi-Level Marketing (MLM) (Usahawan MLM) yang bersifat professional, berintegriti dan berkredibiliti.

KETIGA, jauh dari tempat yang tetap atau tidak perlukan sebuah tempat yang tetap. Ini merujuk kepada dari segi lokasi, Urusan perniagaan pretensi terus dapat dilakukan di mana-mana sahaja, tanpa mengira masa dan tempat berdasarkan kepada Pengisytiharan Kepatuhan keadaan. Secara Umumnya, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan dilakukan melalui Saluran demontrasi atau sistem Parti di rumah atau pejabat, melalui P'gambilan kaunter-kaunter Promosi dan pretensi di tempat-tempat pembicaraan atau menyingkatkan pembicaraan dan pada masa-masa pembicaraan atau menyingkatkan pembicaraan, pengiklanan dalam media massa termasuk Penggunaan teknologi maklumat berbentuk Internet iaitu dot.com; pretensi peribadi seseorang kepada seseorang yang lain; dan berbagai caruman pekerja lain bergantung kepada kekreatifan seseorang Pemimpin MLM dan Usahawan-Usahawan yang dipimpin.

          Dengan ini, definisi umum yang dapat kita Gunakan ialah "perniagaan JUALAN langsung merupakan satu bentuk perniagaan jualan  terus produk atau perkhidmatan kepada setiap rencana atau pelanggan tanpa melalui Begitu banyak peringkat dari pengeluar kepada setiap rencana, dijalankan oleh pengedar bebas atau Usahawan MLM yang dilantik oleh syarikat dan tanpa ditentukan tempat atau masa Urusan perniagaan dijalankan "(DEFINISI SCDM Jamsari Bin Moktar).

SISTEM pretensi LANGSUNG: "Multi-Level Marketing" (MLM) ATAU "RANGKAIAN PEMASARAN" (NM): SESETENGAH definisi UMUM.

1-RANGKAIAN PEMASARAN "adalah satu kaedah yang berkesan untuk mengedarkan produk dan perkhidmatan untuk menamatkan pengguna. Ia merupakan salah satu sistem fastet berkembang peruncitan akar umbi yang ic berdasarkan satu konsep yang mudah menjual produk dan merekrut orang lain untuk melakukan perkara yang sama (KP Ong, BAGAIMANA ANDA BOLEH BERJAYA, hlm.4).

2-RANGKAIAN PEMASARAN adalah undang-undang, jualan langsung pelan yang menggerakkan produk dari pengeluar melalui pelbagai peringkat pengedar kepada pengguna akhir yang membayar harga runcit bagi produk "(Elizabeth I-Kearney, hlm.46).

3-Network Marketing sebenarnya adalah sebuah sistem reatilling di mana pengedar yang terlibat dalam jualan langsung barangan pengguna. Seorang pengedar membina pasukan jualan sendiri dengan merekrut dan menaja pengedar baru ke dalam organisasi itu. Pengedar menerima pampasan peratusan tertentu berdasarkan jumlah tenaga jualan ". (K.Sow, NERWORK MARKETING, hlm.3).

4-Network Marketing adalah satu sistem untuk mengedarkan barangan dan perkhidmatan melalui rangkaian beribu-ribu, jurujual kemerdekaan, atau pengedar. Pengedar menjana wang dengan menjual barangan dan perkhidmatan dan juga dengan merekrut dan menaja jurujual lain yang menjadi sebahagian daripada downline mereka, atau organisasi jualan. Pengedar mendapat komisen atau bonus bulanan pada jualan revenued dijana oleh downline mereka ". (Zig Zaglar, NETWORK MARKETING hlm.2).

5- Perniagaan Rangkaian hanya ditakrifkan sebagai pergerakan produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir melalui rangkaian pengedar bebas "(Joe Rubino, 7 STEP, hlm. XI).

6-Network Marketing adalah sistem pengedaran produk dan perkhidmatan melalui rangkaian orang, tanpa siri tengah dalam perniagaan konvensional, iaitu ejen tunggal, pemborong, stokis dan peruncit. Produk dan perkhidmatan bergerak terus dari pengilang kepada pengedar dan akhirnya kepada pengguna. Oleh itu, ia juga dikenali sebagai jualan langsung. Nama lain yang digunakan pengagihan interaktif dan pemasaran pelbagai peringkat (MLM). (Wong Siew Fang, HOW NOT TO GET, hlm.17).

7 Rangkaian pemasaran adalah satu kaedah mengedarkan produk dan perkhidmatan kepada pengguna akhir. Ia adalah semata-mata sistem pengedaran dan pemasaran. Ia adalah gabungan francais dan pertumbuhan eksponen dan memerlukan suntikan modal yang rendah dan risiko diabaikan. Internet memainkan peranan penting dalam dunia hari ini, ia menambah manfaat e-dagang. Ini membuat e-rangkaian pemasaran pemenang pasti (HHQuek, THE INSIDER ..., hlm.3).

* Anda berhak untuk mendefinisi bisnes MLM. Definisi bisnes MLM wajib diterjemahkan berdasarkan kepada CIRI-CIRI yang membina definisi ini.

No comments:

Post a Comment