Tuesday, June 19, 2012

Keutamaan Mengerjakan Solat DhuhaKEUTAMAAN mengerjakan solat Dhuha

Ianya Amalan berbentuk Sedekah

Bagi setiap anggota sendi serta ruas-ruas Tulang perlu mengeluarkan Sedekah bagi Menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justeru itu solat Dhuha adalah amalan yang dapat menunaikan tanggungjawab daripada jawab tersebut. Daripada Abu Dzarr Radhiallahu 'Anh, daripada Nabi shallallahu' alaihi wasallam, Baginda bersabda:

يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة

وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة

ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.

Maksudnya:
Bagi tiap-tiap ruas dari anggota Tubuh salah Seorang di antara tentu mesti dikeluarkanNya sedekahnya setiap pagi hari. Setiap tasbih (Subhaanallah) adalah Sedekah, setiap bertahmid (Alhamdulillah) adalah Sedekah, setiap tahlil (Laa Ilaaha Illallah) adalah Sedekah, setiap takbir (Allahu Akbar) adalah Sedekah, menyuruh untuk berbuat baik juga Sedekah, dan Melarang kemungkaran juga Sedekah. Dan semua itu Boleh diganti dengan dua rakaat solat Dhuha. - Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Sholaatul Musaafiriin wa Qashruha, no: 720.

Allah Memberikan rezeki Yang Cukup Sepanjang Siang Hari
Bagi mereka yang mengerjakan solat Dhuha Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa mencukupkan segala keperluan seseorang Sepanjang siang hari. Daripada Nu'aim bin Hammar, dia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam bersabda Allah Azza Wa jalla berfirman:

يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره.

Maksudnya:
Wahai anak Adam, janganlah engkau sampai tertinggal untuk mengerjakan solat empat rakaat pada permulaan siang (waktu Dhuha), nescaya Aku akan memberi kecukupan kepadamu sampai akhir siang. - Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunannya, Kitab al-Sholaah, no: 1097.

Mendapat Pahala SEBAGAIMANA mengerjakan Haji Dan Umrah
Bagi mereka yang mengerjakan solat Subuh secara berjemaah lepas tetap berada dalam masjid dengan berzikir kepada Allah dan mengerjakan solat Dhuha pada awal terbitnya Matahari maka dia mendapat Pahala seperti mengerjakan haji dan umrah. Daripada Anas Radhiallahu 'Anh, dia berkata: Rasulullah shallallahu' alaihi wasallambersabda:

من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس

ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

تامة تامة تامة.

Maksudnya:
Barangsiapa mengerjakan solat Subuh secara berjemaah lepas sesudah itu dia tetap duduk (di masjid) untuk berzikir kepada Allah sehingga Matahari terbit (dan meninggi), kemudian solat (Dhuha) dua rakaat maka dia akan mendapat Pahala SEBAGAIMANA Pahala haji dan umrah. Dia berkata (Anas), Rasulullah bersabda: Yang Sempurna, Yang Sempurna, Yang Sempurna. - Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam Sunannya, Kitab al-Jumu'ah, no: 535.

Ia Solat Bagi Orang Yang Bertaubat
Solat Dhuha adalah termasuk bagi solat untuk orang-orang yang bertaubat (sholat Awwabin). Daripada Zaid bin Arqam bahawasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menuju tempat Ahli Quba' yang ketika itu mereka sedang mengerjakan solat Dhuha. Baginda lalu bersabda:

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
Maksudnya:
Solat Awwabin (orang-orang yang taubat) dilakukan pada jam teriknya Matahari. - Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Sholaatul Musaafiriin wa Qashruhaa, no: 748.

TATACARA PERLAKSANAAN solat Dhuha

Masa mengerjakan Solat Dhuha
Masa untuk mengerjakan solat Dhuha adalah sewaktu Matahari mulai naik iaitu sebaik sahaja berakhirnya waktu yang diharamkan solat setelah solat Subuh (12 minit setelah Matahari terbit atau untuk lebih berhati-hati laksanakannya setelah 15 minit) sehingga sebelum Matahari Condong atau tergelincir ketika tengahari (10 minit sebelum Dimasukkan waktu Zuhur atau untuk lebih berhati-hati laksanakannya sebelum 15 minit). Menurut Syaikh al-'Utsaimin di dalam Asy-Syarhul Mumti':

Jika demikian, waktu solat Dhuha dimulai setelah keluar dari waktu Bab Larangan solat pada awal siang hari (pagi hari) sampai adanya Bab Larangan jam tengah hari.

Namun demikian waktu yang afdal adalah pada jam Matahari panas terik. Demikian adalah dalil-dalil tentang waktu mengerjakan solat Dhuha:

Daripada Anas Radhiallahu 'Anh, dia berkata: Rasulullah shallallahu' alaihi wasallam bersabda:

من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس

ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

تامة تامة تامة.

Maksudnya:
Barangsiapa mengerjakan solat Subuh secara berjemaah lepas sesudah itu dia tetap duduk (di masjid) untuk berzikir kepada Allah sehingga Matahari terbit (dan meninggi), kemudian solat (Dhuha) dua rakaat ... - Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam Sunannya, Kitab al-Jumu 'ah, no: 535.

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
Maksudnya:
Solat Awwabin (orang-orang yang taubat) dilakukan pada jam teriknya Matahari. - Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Sholaatul Musaafiriin wa Qashruha, no: 748.

Bilangan rakaat Solat Dhuha
Bilangan rakaat solat Dhuha pagar minima adalah dua rakaat dan ia Boleh dikerjakan tanpa batasan jumlah rakaat yang pembicaraan atau menyingkatkan pembicaraan. SEBELUM ini penulis telah memaparkan hadis-hadis yang berkaitan solat Dhuha yang dilaksanakan dengan dua dan empat rakaat. Berikut adalah dalil yang Menunjukkan ianya juga Boleh dikerjakan dengan sebanyak enam, lapan dan dua belas rakaat.

Daripada Anas bin Malik Radhiallahu 'Anh bahawasanya Nabi shallallahu' alaihi wasallam pernah mengerjakan solat Dhuha sebanyak enam rakaat - Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam kitab al-Syamaail, Bab sholat al-Dhuha, no: 273.

أم هانئ فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة

فاغتسل وصلى ثماني ركعات.

Maksudnya:
Daripada Ummu Hani ', dia berkata: Pada masa Pembebasan kota Makkah, dia Bertemu Rasulullah shallallahu' alaihi wasallam ketika Baginda berada di atas tempat tertinggi di Makkah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beranjak menuju tempat mandinya lalu Fatimah memasang tabir untuk Baginda. Lebih lagi Fatimah mengambilkan kain dan menyelimutkannnya kepada Baginda. Setelah itu Baginda mengerjakan solat Dhuha sebanyak lapan rakaat - Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab al-Tahajjud, no: 1176.

Di dalam Fathul Baari al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah membawa sebuah riwayat seperti dibawah:

وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين,

ومن صلى أربعا كتب من التائبين, ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم,

ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين, ومن صلى ثنتي عشرة بنى 'له بيتا melalui الجنة

Maksudnya:
Dalam 'secara marfu' riwayat al-Thabarani daripada hadis Abu Darda disebutkan: Barangsiapa solat Dhuha dua rakaat, maka tidak Ditulis bergantung kepada keputusan sebagai orang-orang lalai, barangsiapa solat Dhuha empat rakaat maka Ditulis bergantung kepada keputusan sebagai orang-orang yang bertaubat, barangsiapa solat Dhuha enam rakaat, maka dicukupkan untuknya pada hari itu, barangsiapa solat Dhuha lapan rakaat, maka Ditulis bergantung kepada keputusan dalam golongan ahli Ibadah, dan barangsiapa solat Dhuha dua belas rakaat maka dibangunkan untuknya rumah di Syurga. - Rujuk Fathul Baari, Jilid 6, ms. 349 ketika al-Hafidz mensyarah hadis Shahih al-Bukhari no: 1176. Namun status hadis ini diperselisihkan Sukan para ulama hadis. Musa bin Ya'qub al-Zami'i yang terdapat dalam Sanad hadis ini telah didha'ifkan oleh Ibnu al-Madini Namun undian tsiqah pula oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. Berkata al-Hafidz sendiri Sanad hadis ini Lemah Namun diperkuatkan oleh hadis Abu dzar yang diriwayatkan oleh al-Bazzar hanya sahaja sanadnya juga Lemah dan apa yang lebih Tepat hadis ini dha'if. Wallahu'alam.

Berkaitan Dengan dalil yang Menunjukkan jumlah rakaat solat Dhuha ini tidak ada batasan yang pembicaraan atau menyingkatkan pembicaraan adalah:

معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها:

كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى?

قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء.

Maksudnya:
Daripada Mu'adzah, dia berkata: Aku menanyakan kepada 'Aisyah: Berapa rakaat Rasulullah shallallahu' alaihi wasallam mengerjakan solat Dhuha?
Dia menjawab: Sebanyak empat rakaat lalu Baginda menambahnya lagi menurut yang dia kehendaki. - Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Sholaatil Musaafiriin wa Qashruhaa, no: 719.

Tatacara mengerjakan Solat Dhuha

Rakaat Pertama
1) Berniat di dalam hati untuk mengerjakan solat Dhuha
2) Takbiratul Ihram
3) Doa Iftitah
4) Membaca surah al-Fatihah
5) Membaca surah al-Quran
6) Rukuk
7) Iktidal
8) sujud
9) duduk sentiasa antara dua sujud
10) sujud kali kedua
11) Bangun untuk rakaat kedua

Rakaat Kedua
1) Jadi seperti rakaat pada pertama dari nombor (4) hingga (10)
2) duduk sentiasa untuk tahiyyat akhir
3) Memberikan salam ke Kanan dan ke kiri

No comments:

Post a Comment