Wednesday, May 16, 2012

ISLAM IS BEAUTIFUL..

Al-Quran ialah wahyu Allah dan peninggalan Rasulullah SAW yang ia akan kekal memandu manusia ke jalan yang di redhai Allah sehingga kiamat.

Kitab Agung yang mengandungi 6236 ayat dan 114 surah ini mencakupi inti pati garis panduan hidup di dunia dan balasan di akhirat, kisah para nabi dan solehin untuk di teladani, hukum-hukum, suruhan, tegahan dan pelbagai persoalan yang wajib diselami oleh setiap insan MUSLIM

No comments:

Post a Comment